Privacy

Beskyttelse af personoplysninger i henhold til lovdekret af 30. juni 2003, No.196 og yderligere ændringer

Følgende oplysninger beskriver, i henhold til artikel 13 i lovdekret 30.6.2003, No.196, beskyttelse af personoplysninger i Italien og betingelserne for brug af hjemmesiden http://www.marryinrome.com

med henvisning til behandling af webstedets brugeres personoplysninger, med det formål at tilrettelægge deres bryllupper og andre begivenheder i det Italienske territorium og vedrører kun dem, der henvises til ovennævnte hjemmeside, og ikke til andre hjemmesider de samme brugere, via links til marryinrome.com, måtte komme ind på.

I henhold til artikel 13 i ovennævnte lovdekret, er følgende oplysninger om behandlingen af brugerens personlige data angivet herunder:

 1. Personlige oplysninger må udelukkende behandles i computere med begrænset adgang, og som ligger i kontrollerede faciliteter.Omfattende informationssikkerhed er blevet vedtaget med henblik på at undgå risikoen for krænkelse af privatlivets fred for brugerne, af tredjemand.
 2. De personlige oplysninger brugeren angiver, skal behandles inden for rammerne af den generelle tilladelse af Garante (Privacy Garant) til følgende formål: Indsamling, bevaring og behandling af de personoplysninger, der er nødvendige for at opnå de tjenester brugeren forespørger.

Konkret er formålet med behandlingen af de personlige data, brugeren oplyser, direkte og / eller gennem tredjepart, følgende:

Typer af data

Navigation (log-filer)

IT-systemer og software procedurer, der muliggør funktionaliteten af dette website, tilegner sig nogle personlige data, hvis overførsel er implicit i brugen af internettets kommunikationsprotokoller.

Information er ikke indsamlet for at blive associeret til nogen specifikke interesser, men grundet deres natur kan, via forarbejdning og foreningsfrihed med data besiddet af tredjemand, tillade identifikation af brugerne.

Disse data kategorier omfatter de IP-adresser eller domænenavne som anvendes af computere, når potentielle kunder ønsker at forbinde sig til hjemmesiden, URI (Uniform Resource Identifier) adresser på de ønskede ressourcer, tidspunktet for anmodningen, den anvendte metode til at indsende anmodning til serveren, størrelsen på filen opnået som svar, den numeriske kode, der angiver status for svaret fra serveren (ok, fejl, osv.) og andre parametre i forhold til brugernes operativsystem og informations miljø.

Disse data bruges kun med det ene formål at opnå anonyme statistiske oplysninger om brugen af hjemmesiden og kontrol af korrekt funktion, og de er kun registreret den tid som er fastlagt i den gældende lovgivning.

Disse data kann også bruges til at kontrollere ansvar i tilfælde af hypotetiske IT forbrydelser, der kunne gennemføres på bekostning af hjemmesiden.

Cookies

Ingen cookies bruges til personlig datatransmission, ikke engang det såkaldte persistent system cookies bruger “tracking”.

Brugen af session cookies (som ikke gemmes på brugerens computer og forsvinder, når browseren lukkes) er begrænset til transmission af sessionens identifikatorer (udgøres af et tilfældig tal genereret af serveren), som er nødvendige til at give en sikker og effektiv efterforskning af hjemmesiden. De såkaldte session cookies, der anvendes på denne hjemmeside, gør ikke brug af andre oplysnings teknikker som er potentielt skadelige for brugerens private navigation og tillader ikke at hente eller gemme brugerens personlige data til identifikation.

Vilkår for behandling

Behandling af personoplysninger består af indsamling, registrering, organisering, bevaring, forarbejdning, ændring, udvælgelse, udvinding, anvendelse, kommunikation, formidling, annullering og ødelæggelse af de samme data, herunder kombinationen af flere af de ovennævnte operationer.

Dataene skal behandles med ovennævnte formål, i henhold til artikel 11 i lovdekret No.196/2003, og lagres på papir og digitale filer ved hjælp af elektroniske eller digitale instrumenter, i overensstemmelse med beskyttelsen af privatlivets fred og sikkerhed som forudset af de gældende love.

Behandling af data sker direkte af ejeren af Marryinrome.coms organisation, samt af eksterne virksomheder, der udfører ydelser af forskellige typer (myndigheder, rådhuse, registreringsdatabaser, kontorer, kirker, leverandører ), på vegne af organisationen Marryinrome.com i overensstemmelse med de nævnte formål.

Data skal være bevaret i en periode der ikke er længere end nødvendigt til de formål, hvortil disse data er blevet modtaget eller skal de behandles yderligere i overensstemmelse med forpligtelserne, den gældende lovgivning angiver.

Karakter af levering af personoplysninger og konsekvenserne af en eventuel manglende overholdelse

Levering af personoplysninger og arten af leveringen er obligatorisk for udførelsen af arbejdet der anmodes om. Konsekvenserne af en eventuel benægtelse medfører umuliggørelse af at gennemføre de nødvendige procedurer til en god organisering af begivenheden.

Levering af personoplysninger i forhold til arbejdet, foregår altid under ansvar af kunden, og da det er obligatorisk for tilrettelæggelsen af arrangementet ønsket af kunden, medfører det derfor samme behandling.

En mulig nægtelse at levere disse data, eller levering af forkerte data, kan resultere i, at det er umuligt at give nogle af de ønskede tjenester og produkter udbudt af Marryinrome i forhold til det arbejde, der skal udføres overfor institutionerne (såsom kontorer, registrator, rådhuse og distrikter, politiets hovedkvarter, ambassader og konsulater) og andre (leverandører af tjenester i tilknytning til arrangementet), til hvem visse personlige oplysninger skal oplyses eller som kan blive informeret i kraft af deres virke som leverandører af tjenesteydelser og som er nødvendige for gennemførelse af arrangementet.

Datakommunikation og udbredelse

Oplysningerne kan kommunikeres, i henhold til de gældende regler, til eksterne virksomheder, som udfører aktiviteter medvirkende til de tjenester og oplysninger der anmodes om og / eller deltage i kommercielle processer eller tjenester for marryinrome, som for eksempel vedligeholdelse og bistand fra stedet og relaterede tjenester. De personlige data er ikke omfattet af diffusion.

De pågældende Brugere kan på ethvert tidspunkt at udøve deres rettigheder i henhold til artikel 7 i lovdekret 196/2003, som herunder vises til din bekvemmelighed:

Lovdekret No.196/2003, artikel 7 – Ret til adgang til personlige data og andre rettigheder

 1. Den pågældende har ret til at få bekræftet eksistensen af personoplysninger om ham / hende, selv om disse endnu ikke er registreret, og kommunikeret i forståelig form.
 2. Den pågældende har ret til at få oplyst:
 3. a) Oprindelsen af de personlige data;

  b) Formålene og betingelserne for behandling af disse;

  c) Det anvendte system i tilfælde af en behandling udført med elektroniske værktøjer;

  d) Oplysninger om identifikation af ejeren, de ansvarlige og den udnævnte repræsentant i henhold til artikel 5, stk 2;

  e) Personer eller kategorier af personer til hvem personoplysningerne kan videreformidles, eller som kan få adgang hertil i kraft af deres kvalitet af repræsentant udpeget af staten, enhver ansvarlig eller deres repræsentanter.

 4. Den pågældende har ret til at få oplyst:

a) Data opdateringer, berigtigelse eller hvis de er interesseret, integration heraf;

b) Afbestilling, anonym omdannelse, eller blokering af oplysninger, hvis de behandles under overtrædelse af loven, herunder data som ikke er nødvendige at bevare i forhold til de formål, hvortil de er blevet indsamlet eller successivt behandlede;

c) Dokumentation for, at de under pkt a) og b) er blevet anmeldt, også hvad angår deres indhold, til dem, som oplysningerne blev meddelt eller formidlet til, medmindre dette viser sig umuligt eller indebærer en åbenbart misforhold til den beskyttede rettighed.

Lov om udgivelse.

I overensstemmelse med den nye italienske lov om udgivelse, fremhæver vi følgende oplysninger:

a) www.marryinrome.com er ikke ment som et redaktionelt produkt, og ikke falder ind under kategorien af oplysninger regelmæssigt oprettet ved lov 7 marts 2001, n.62. Opdateringer er tilfældige og ikke periodiske;

b) Må ikke være en avis, da der ikke er udgiver. Ansvaret for alle kommentarer og feedback pålægges dem, der skrev dem. Resten er ejet af indehaveren af www.marryinrome.com

Ejere og kontrollører

Ejeren af data, i medfør af artikel 13 i lovdekret nr. 196/2003 og ansvarlig for privatlivets fred for disse data, er:

Margherita Durando, med hovedsæde i Italien, 00183 Rom, Largo Pannonia 12.

Reg. C.C.I.A.Nummer 1010599, Moms nummer: 07013501007

Hjemmeside: www.marryinrome.com

e-mail: info [at] marryinrome.com og mardurando [at] gmail.com

Den politik, beskrevet på dette websted om de personlige oplysninger, kan være til genstand for ændringer.